Høstens fullpakkede liveprogram byr på en rekke nye produksjoner av banebrytende kunstnere, artister og komponister.

Å vise frem samtidskunst handler også om å gi plass til kunstverkene som ikke kan stilles ut, eller henges opp. Det gjør MUNCH med et program fylt av musikk, performance og samtale.  I spesialbygde saler med enestående akustikk byr vi på et frittstående program med norske og internasjonale aktører, i tillegg til arrangement som aktualiserer museets utstillinger. 

MUSIKK

Musikkprogrammet feirer og utforsker lyd – fra kammermusikk til jazz og eksperimentell samtidsmusikk, med fokus på nye komposisjoner som overskrider vante sjangerbetegnelser.

PERFORMANCE

En ny satsing på performance med bestillingsverk i skjæringsfeltet mellom samtidskunst, dans og musikk, av lokale og internasjonale kunstnere.

FILM

Filmprogrammet er knyttet til museets utstillinger og inkluderer dokumentarer, kunstfilm og andre spesielt utvalgte visninger.

SAMTALE

Samtaler, paneldebatter og foredrag av kunstnere og samfunnskritiske stemmer, som utforsker temaer og perspektiver belyst i museumsprogrammet.

MUNCH live utforsker sjangeroverskridende praksis innen ulike kunstformer, og startet opp i 2021. Vi gir deg alt fra engasjerende samtaler og debatter, til leken kammermusikk, performance og jazz, spennende festivalkonsept og et eget filmprogram. 

Vi tar med oss vår historie fra Tøyen med eksperimentell programmering med kunstnere til vårt nye hus i Bjørvika. I våre  spesialbygde saler med enestående akustikk byr vi på et frittstående program med norske og internasjonale aktører, i tillegg til arrangement som aktualiserer museets utstillinger. MUNCH skal være et nyskapende og pulserende hus, som utvider forståelsen av hva et museum er. 

Arkiv 

Oversikt over program for tidligere sesonger:

For å skaffe oss innsikt slik at vi kan skape en best mulig brukeropplevelse, samler vi data om hvordan dere bruker siden vår. Les mer