Det ubevisste – En samtale om kunst og psykoanalyse

Hva det ubevisstes status i dagens psykoanalyse? Har det fortsatt samfunnskritisk relevans, slik tilfellet var for surrealistene?

Arrangement

Toppsal

Sigmund Freuds tanker om det ubevisste preget det 20. århundre sterkt. Begrepet ble så viktig at det ga en ny forståelse av hva det vil si å være menneske. Det ubevisste sto også i sentrum for surrealistenes søken mot en ny kunst og en ny verdensorden. I det ubevisste fant surrealistene ikke bare nøkkelen til selverkjennelse, men også kimen til en radikal frigjøring.

I denne samtalen vil Torberg Foss innledningsvis reflektere over det ubevisstes betydning i det 21. århundre. Innledningen vil følges opp av en samtale mellom Foss og David Lomas om det ubevisstes historie i det 19. og 20. århundre, og ikke minst betydningen tankegodset har hatt for kunst og litteratur.

Samtalen foregår på engelsk. 

Samtalen er arrangert i samarbeid med Norsk Psykoanalytisk Forening i forbindelse med utstillingen I villskapens øye.

Torberg Foss er klinisk psykolog, psykoanalytiker og dr.philos. Han arbeider som avtalespesialist og er tidligere redaktør i Scandinavian Psychoanalytic Review. Han har publisert flere essay om psykoanalyse og litteratur, blant annet "Geleidet av Homer. Fra en psykoanalytikers erfaring med stor diktning" i S. Hevrøy (red.) Å verta vâr verda att (Novus Forlag, 2020).

David Lomas er professor emeritus i kunsthistorie ved University of Manchester. Lomas er utdannet lege og har en doktorgrad i kunsthistorie fra Courtauld Institute of Art (London). Han har publisert en rekke bøker og artikler som tar for seg tema knyttet til surrealisme, psykoanalyse og medisin.