... jeg følte det gik et
stort uenneligt
skrig gennem
naturen

- Edvard Munch

4 av museets 8 versjoner av Edvard Munchs Skrik: Maleri med tempera og olje på ugrundert papp, sannsynligvis fra 1910,  tegningversjon fra 1893 og 2 av museets 6 litografier fra 1895, den til venstre i håndkolorert versjon. Foto © Munchmuseet

Edvard Munch laget fire fargerike versjoner av Skrik – to maleri med tempera og to tegninger med fargestift og pastell. To av versjonene beholdt han selv, og disse to befinner seg i museets samling i dag. Av de øvrige to Skrik-versjonene, befinner et verk seg i Nasjonalmuseets samling og et i privat eie. I tillegg laget Munch et svart-hvitt litografi av motivet, der det bølgende mønsteret på himmelen er minst like stemningsfullt som i maleriene. Vi vet ikke hvor mange eksemplarer Munch trykket av litografiet, men vi anslår at det finnes rundt 30 stykker. Seks av disse, inkludert et som Munch har farget for hånd, finnes i dag på museet.

Lurer du på hvor du kan oppleve Skrik? Informasjon ut om hvor motivet er utstilt her

 

Følg Skrik fra Tøyen til Bjørvika. Visste du at MUNCH faktisk eier åtte versjoner av det berømte motivet?