... jeg følte det gik et
stort uenneligt
skrig gennem
naturen

- Edvard Munch

4 av museets 8 versjoner av Edvard Munchs Skrik: Maleri med tempera og olje på ugrundert papp, sannsynligvis fra 1910,  tegningversjon fra 1893 og 2 av museets 6 litografier fra 1895, den til venstre i håndkolorert versjon. Foto © Munchmuseet

Edvard Munch laget fire fargerike versjoner av Skrik – to maleri med tempera og to tegninger med fargestift og pastell. To av versjonene beholdt han selv, og disse to befinner seg i museets samling i dag. Av de øvrige to Skrik-versjonene, befinner et verk seg i Nasjonalmuseets samling og et i privat eie. I tillegg laget Munch et svart-hvitt litografi av motivet, der det bølgende mønsteret på himmelen er minst like stemningsfullt som i maleriene. Vi vet ikke hvor mange eksemplarer Munch trykket av litografiet, men vi anslår at det finnes rundt 30 stykker. Seks av disse, inkludert et som Munch har farget for hånd, finnes i dag på museet.

 

Følg Skrik fra Tøyen til Bjørvika. Visste du at MUNCH faktisk eier åtte versjoner av det berømte motivet?

For å skaffe oss innsikt slik at vi kan skape en best mulig brukeropplevelse, samler vi data om hvordan dere bruker siden vår. Les mer