Forskning

En av museets viktigste oppgaver er å utvikle og spre kunnskap om Edvard Munch og hans kunst. Forskningen vår står sentralt i dette arbeidet.

Vi er en forskningsbasert institusjon, som ønsker å utvide ideen om hva forskning i et museum er og kan være. Utover tradisjonell og viktig forskning innen kunsthistorie, konservering og samlingsforvaltning, jobber vi med områder som læring, digital formidling og publikumsopplevelse.

I vår nye strategi fokuserer vi på tverrfaglig forskning innenfor disse områdene:

  • Museets samlinger
  • Edvard Munch
  • Program og publikumsopplevelse

Systematisering og katalogisering har pågått siden Oslo kommune overtok Munchs samling i 1946. I senere tid har museet suksessivt publisert verkkataloger på papir eller digitalt over Munchs samlede grafiske verk (2001), hans malerier (2008) og hans tegninger (2018). Det har også blitt gjort et omfattende arbeid med å digitalisere hans tekster og korrespondanse gjennom de siste årene. Deler av hans tekster er også oversatt til andre språk, blant annet engelsk. Denne tilgjengeliggjøringen av Munchs kunst og tekster har ført til økt forskning på kunstnerskapet hans utenfor Norge, og vi samarbeider jevnlig med både norske og internasjonale museer, universiteter og bedrifter.

En annen viktig del av museets forskning foregår innen konservering. Forskning på Munchs maleteknikker og materialer gjennom de ulike periodene av kunstnerskapet vil alltid være interessant for mange.  I tillegg  forsker konserveringen på hvilken betydning Munchs valg av materialer og tidligere behandlinger av bildene har hatt for verkenes nåværende tilstand. Resultatet av slike analyser øker våre muligheter til å finne egnede metoder som best mulig bevarer Munchs kunst for fremtiden.