Om samlingen – en skjør arv

Museet forvalter over 42 000 unike museumsobjekter. Arven etter Edvard Munch utgjør en av verdens største samlinger fra én kunstner.

I tillegg til den ekstraordinære gaven som Edvard Munch testamenterte til Oslo kommune i 1940, rommer museet også samlingene til Rolf Stenersen, Amaldus Nielsen og Ludvig O. Ravensberg. De fire samlingene, som alle ble gitt av privatpersoner, gir sammen innblikk i et enestående stykke kunsthistorie som strekker seg over nesten 100 år.

Den største og mest verdifulle delen av MUNCHs samling, er arven etter Edvard Munch. Da kunstneren døde i 1944, lå samlingen spredt utover eiendommen hans på Ekely – i uthus og atelierer, noen ganger til og med utendørs. Kanskje kunne man ikke engang snakke om en samling, men et dødsbo. Munch hadde ingen etterkommere som kunne ta vare på livsverket hans. Han testamenterte derfor alle sine etterlatte arbeider til Oslo kommune.

Samlingen i tall

Museets samling består av nærmere 28 000 kunstverk, fordelt på våre fire samlinger.

Av disse er 26 724 Munch-verk, som består av: nærmere 1200 malerier, 7050 tegninger og skisser, 18 322 grafiske blad fordelt på 842 ulike motiver og 14 skulpturer.

I tillegg forvalter museet Munchs originale fotografier, trykkplater og litografiske steiner, og flere tusen tekster og brev, samt 9830 personlige eiendeler.

Totalt antall museumsobjekter i alle de fire samlingene er over 42 000.

I dag består museets samling av mer enn 26 000 kunstverk av Edvard Munch. I tillegg forvalter museet Munchs originale fotografier, trykkplater og litografiske steiner, mange tusen tekster og brev, samt nesten 10 000 personlige eiendeler. I tillegg kommer verk av andre kunstnere.

For tiden pågår en storstilt prosess for å digitalisere hele samlingen. I forbindelse med overflyttingen til et nytt museum i Bjørvika har museets samling igjen blitt talt opp og undersøkt. En mengde kunstverk er fotografert, og katalogopplysninger om samtlige verk ligger nå samlet i en database.

Digitale ressurser

> Søk i Munchs tekster

Vi har også tilgjengeliggjort et digitalt arkiv for Edvard Munchs tekster og korrespondanse. 

APIer, kode og prosjekter fra MUNCH finnes på Github

Mer informasjon om bruken av våre reproduksjoner av Edvard Munchs kunst finner du her