Innovativ teknologi for å bevare Munchs kunst

Publisert: 09.10.2019. Sist endret: 21.12.2020

Et internasjonalt forskningsprosjekt skal finne en løsning på en av de største utfordringene innen konservering av Edvard Munchs arbeider.

Munch eksperimenterte med en lang rekke materialer og metoder for å oppnå ulike overflatekvaliteter i bildene sine. I perioder oppbevarte han også mange av maleriene utendørs og lot dem bli preget av ustabilt vær. Dette er en medvirkende årsak til saltutvikling i mange av maleriene. Men hva materialene Munch har brukt og ukjente lerretbehandlinger kan ha å si for saltutviklingen, er usikkert. I dag representerer de en av de største utfordringene når det gjelder konservering av Munchs arbeider. På noen malerier er saltutfellingene behandlet, men vi vet ikke om saltene vil re-krystallisere og komme tilbake. Saltkrystallene er svært hygroskopiske og de bryter ned fargelagene. Det er derfor viktig å studere saltutviklingen grundigere og utarbeide en metode som hindrer videre krystallisering.

THE SCREAM (Touchstone for Heritage Endangered by Salt Crystallization, a Research Enterprise on the Art of Munch) er et internasjonalt forskningsprosjekt som i hovedsak er et samarbeid mellom Munchmuseet og Hercules Centre i Evora, Portugal. Forskerne vil lage testlerreter som tilsvarer dem Munch selv brukte. Testmaterialet vil utsettes for kunstig aldring og ulike former for ytre belastning, i håp om å kartlegge hvordan saltene oppfører seg og deretter kan behandles. Det tas i bruk nanoteknologi for å utarbeide strukturer som kan forsterke lerretene.

Prosjektet er anslått til å vare i tre år, og ledes av Irina Sandu ved Munchmuseet og Antonio Candeias fra Hercules Centre. I tillegg er ni forskere og fire konsulenter fra Getty Conservation Institute i Los Angeles, Technische Hochschule i Köln og malerikonservator Erika Gohde Sandbakken ved Munchmuseet involvert. Prosjektet har et budsjett på 240.000 euro og er finansiert med midler fra The Portuguese Foundation for Science and Technology (FCT), og koordineres av Hercules Centre og Munchmuseet.