Da Edvard Munch kjøpte Ekely på Skøyen i utkanten av Oslo, var han allerede en anerkjent og velstående kunstner. Hans voksne liv hadde frem til da vært preget av tallrike reiser og stadige oppbrudd. 

Eiendommen på 45 mål hadde tidligere huset et gartneri, og inkluderte et hovedhus i sveitserstil, en drengestue med stall og flere uthusbygninger. Etter at Munch flyttet inn, vokste det frem friluftsatelierer i forskjellige former og han fikk bygget et muratelier, kjent som vinteratelieret. 

For å skaffe oss innsikt slik at vi kan skape en best mulig brukeropplevelse, samler vi data om hvordan dere bruker siden vår. Les mer