Bibliotek

MUNCHs bibliotek er et forskningsbibliotek som gjør samlingen og kunnskapen om Edvard Munch tilgjengelig for intern og ekstern forskning.

Åpningstider:

Tirsdag til fredag: 09-15

Sommerstengt: juli 

Bibliotekets samlinger består av:

  • Litteratur om Edvard Munch: Bøker, avhandlinger, artikler og utstillingskataloger
  • Litteratur om bildende kunst fra ca 1850-1950, ca. 32.000 bind
  • Avskrifter av Munchs brevsamling, dagbøker og notater
  • Avisutklipp som dekker Edvard Munchs levetid
  • En omfattende samling dokumentarfotografier: fra Munchs liv, portretter og utstillinger og hans egne fotografier

Edvard Munchs boksamling befinner seg bak glassdører i et eget rom i biblioteket.

Søk i bibliotekets database her

Besøk

Det er ønskelig at besøkende melder sin ankomst på forhånd på e-post eller telefon. Besøkende må registrere seg ved personalinngangen til venstre for museets hovedinngang. I biblioteket finnes garderobeskap der yttertøy og store vesker må plasseres. Garderobeskap i museets lobby kan også benyttes.

Kontakt:

biblioteket@munchmuseet.no 

Kort historikk

Oslo kommunes kunstsamlinger ble opprettet i 1946 og kjøpte da etter direktør Johan Langaards forslag Munchs boksamling fra dødsboet. Stabens boksamling vokste gjennom årene. I OKK’s årbok 1952-59 nevnes det at ‘biblioteket har mottatt 1148 skrifter’. Museet på Tøyen åpnet med eget bibliotek i 1963, som et vitenskapelig spesialbibliotek vesentlig for intern bruk og ikke åpent for offentligheten, med unntak for utvalgte forskere og stipendiater. Høsten 1993 flyttet biblioteket inn i nye lokaler med flerdoblet størrelse i det nye tilbygget og året etter åpnet det for publikum.  Edvard Munchs boksamling inngikk i rommet med Munch-litteraturen, notat- og brevsamlingen, avisklipp og fotosamlingen.  I dag består biblioteket av ca. 32 000 bind.
Sommeren 2021 flyttet biblioteket inn i nye lokaler i tredje etasje i det nye museet MUNCH i Bjørvika.