MUNCH2022: internasjonal konferanse

MUNCH og HERCULES-senteret ved universitet i Evora har gleden av å kunngjøre den internasjonale MUNCH2022-konferansen, som arrangeres i Oslo, 21.-23. mars 2022.

Konferansen arrangeres hos MUNCH i Bjørvika, med tittelen: UNDERSTANDING MUNCH AND THE ART AT THE TURN OF THE CENTURIES BETWEEN THE MUSEUM AND THE LABORATORY

Oslo, 21.-23. mars 2022

Denne internasjonale konferansen er avslutningen på forskningsprosjektet THE SCREAM - "Touchstone for Heritage Endangered by Salt Crystallization: a Research Enterprise on the Art of Munch" (2018-2022; FCT-ALT20-03-0145-FEDER-031577), finansiert av FCT i Portugal. Prosjektet er et samarbeid mellom forskningskonserveringsteamet til MUNCH og gruppen ved HERCULES-senteret fra Evora universitet i Portugal. Prosjektet studerer 15 av skissene Edvard Munch laget for veggmaleriene til aulaen ved Universitetet i Oslo.

Hovedmålet med konferansen er å skape en plattform for felles kunnskap mellom humaniora og anvendt vitenskap, med fokus på Munchs kunst og samtidige kunstnere ved århundreskiftet.

Temaene som skal tas opp i de 6 øktene er:

  • S1: Art historical research on Munch and contemporaries
  • S2: Modelling and technical art history research on modern painting materials
  • S3: Conservation and restoration studies on modern paintings
  • S4: Ageing and degradation mechanisms in modern painting materials
  • S5: Historical art reference collections and their study
  • S6: Museum education and digital innovation for dissemination of scientific research

Den tverrfaglige og internasjonale konteksten til konferansen understrekes ikke bare av tilstedeværelsen av anerkjente spesialister innen disse forskningsfeltene, men også ved å tillate deltakelse av et bredt spekter av teoretikere og praktikere, inkludert kunsthistorikere, konservator-restauratorer så vel som naturvernforskere og museumspedagoger.

Du er velkommen til å sende inn sammendrag for presentasjoner eller postere. Når du sender inn sammendraget, spesifiser i eposten om du ønsker å holde en muntlig presentasjon eller bidra med en poster. Abstract-malen er tilgjengelig for nedlasting på konferansens nettside, under Abstract submission.

Registrering og mer info på konferansens nettside