Forskningsprosjekt: PERCEIVE

PERCEIVE er et forskningsprosjekt med mål om å transformere hvordan vi studerer, reproduserer og utstiller fargede kunstverk, og sikrer deres arv for kommende generasjoner.

Prosjektet PERCEIVE involverer MUNCH som en av de 11 europeiske partnerne. MUNCH gir tilgang til kunstverk som Skrik (versjonen fra ca. 1910) av Edvard Munch. Dette prosjektet tar i bruk en tverrfaglig tilnærming og ny KI-teknologi for å fange og simulere kunstverkets unike historie og fargeforringelse. Ved å benytte fotografisk, spektroskopisk avbildning og fargeanalyse-teknikker, har MUNCH satt sammen et team bestående av eksperter innen vitenskap, innovasjon, forskning og læring. Målet er å gjøre det mulig for både publikum og museumsfagfolk å forstå Skriks kunstneriske betydning og vitenskapen bak bevaring og utstilling av museets samlinger.

PERCEIVE har som mål å transformere måten farge kommuniseres i digital kulturarv og digital kunst. Dette vil komme både interessenter og brukere til gode ved å gjøre kunnskap om kulturarvsvitenskap tilgjengelig for den kreative industrien, revitalisere museumsutstillinger, forbedre rekonstruksjon av farger, utvide tilgangen til samlinger og fremme offentlig engasjement. PERCEIVE sin visjon strekker seg til å gjenforene europeiske borgere med fargede samlinger, dyrke bevissthet, omsorg og et symbiotisk forhold til kulturarv.

Dette prosjektet har mottatt finansiering fra Den europeiske unions forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020 under tildelingsavtale nr. 101061157.

Les mer om prosjektet her