Solo Oslo Ifrah Osman

Velkommen til en samtale om språkets rolle i møte med kunst

Samtale

Toppsal | Sitteplasser
11.09.2024 18:00

Dørene åpner: 17:30
Sitteplasser
Praktisk info: Beregn ekstra tid til garderobebruk, store vesker, mat og drikke kan ikke tas med inn i utstillingsområde.
Billetten gir tilgang til alle utstillinger.

Vi har lenge rettet fokuset på å inkludere unge mennesker med flerkulturell bakgrunn i museumsinstitusjonene, men vi har oversett de eldre. Dette er en unik sjanse til å invitere den første generasjonen som kom til Norge, til å utforske samtidskunsten.”
– Ifrah Osman 
 
Til fjerde utgave av SOLO OSLO har Ifrah Osman utviklet et formidlingsprosjekt om språkets rolle i møte med kunst, som utforsker hva som skjer når mennesker får bruke sitt eget morsmål i samtaler og refleksjoner om kunstverk og utstillinger. 
 
Osman har arrangert en serie omvisninger på MUNCH, hvor målet har vært å samle foreldre med flerkulturell bakgrunn, som har voksne barn som er interessert i eller jobber innen kunst og kulturfeltet. Omvisningene er delt opp i tre språkgrupper, urdu, persisk og somali, med deltakernes morsmål i bruk gjennom hele prosjektet. Omvisningene utvikles og holdes av tolker, noe som skaper et fruktbart miljø for gjensidige refleksjoner og dialog. Et viktig aspekt i Osmans formidlingsprosjekt er å synliggjøre hvordan de forskjellige språkene fremhever og utdyper ulike betydninger og nyanser, og hvordan dette åpner opp for flere måter å snakke om kunst på. 
  
I denne samtalen vil vi dykke dypere ned i disse spørsmålene. Hvordan påvirker forskjellige kulturelle perspektiver og ulike språk hvordan vi tolker kunstverk? Hvilken rolle spiller dialog i møter med kunst? Hva skjer når vi åpner opp for en rikere flerspråklighet i de norske kunstinstitusjonene? 
  
Ifrah Osman er formidler for fjerde utgave av SOLO OSLO. Osman har en dyp interesse for å utforske samspillet mellom mennesker og kunst. Hun ønsker å utvikle metoder som gjør kunsten mer tilgjengelig for et bredere publikum. Hennes tilnærming innebærer å ta opp omstridte temaer gjennom dialog og å inkludere ulike grupper i disse prosessene. 

Foto: Stillbilde fra filmdokumentasjon av formidlingsprosjektet. Spindel Film (c) MUNCH.