SOLO OSLO skal bidra til å utvikle den lokale kunstscenen ved å gi nyetablerte kunstnere og formidlere en mulighet til å utvikle sin praksis.

En soloutstilling ved et museum markerer et viktig steg i en kunstners karriere. Her økes profesjonsnivået og støtteapparatet rundt kunstneren, noe som gir økt oppmerksomhet og synlighet både innenfor kunstfeltet og blant et bredere publikum. En soloutstilling ved MUNCH kan dessuten gi muligheter for en internasjonal karriere. 

Utstillingene finner sted i museets 10. etasje, der det særegne rommet i «knekken», med hele åtte meter under taket, gir en rekke muligheter for iøynefallende installasjoner.

Utlysning SOLO OSLO V

Utlysning for SOLO OSLO V kommer høsten 2024. Utstillingsperioden vil være vår 2026.

Kunstner & Formidler

Som del av satsingen SOLO OSLO, inviteres en formidler tidlig karrieren til å utarbeide et formidlingsprogram knyttet til den aktuelle utstillingen. MUNCH vil gi formidleren erfaring med arbeid innenfor en internasjonalt rettet kunstinstitusjon som ønsker å satse på nye stemmer innen kunstformidlingen.

Formidleren velger seg en publikumsgruppe som ikke bruker museumstilbudet særlig i dag, og forsøker å finne tiltak som vil gjøre et utstillingsbesøk mer attraktivt for denne gruppen gjennom innsiktsarbeid og dialog.  

Kunstner og formidler skal være basert i Oslo i produksjonsperioden og får tett oppfølging fra museets fagstab. Hver av dem får sin egen mentor i form av en kurator for kunstneren og en konseptutvikler innen formidling for formidleren. I første omgang planlegges det fem soloutstillinger, hver gang med et nytt kunstner- og formidlerpar.

Utvalg av kunstnere og formidlere i serien skal ta hensyn til mangfold hva gjelder tilnærming, identitet og uttrykksform.

Constance Tenvik og Ifrah Osman er valgt til SOLO OSLO IV (2024)

Etter en åpen utlysning er Constance Tenvik og Ifrah Osman valgt til henholdsvis kunstner og formidler til den fjerde utgaven av SOLO OSLO.

Juryen har bestått av Amina Sahan, Karen Reini. Tove Aadland Sørvåg, Tominga O’Donnell og juryleder Steffen Håndlykken.

Les juryens begrunnelse her

I den fjerde utgaven av SOLO OSLO møter vi kunstner Constance Tenvik, som med tverrfaglig tilnærming lager oppslukende verdener i verdener, med bruk av uttrykk som installasjon, skulptur, performance, tekstil, kostyme, maleri, tegning og video, og formidler Ifrah Osman, som i tillegg til sitt engasjement innen kunst og konflikthåndtering, har en dyp interesse for å utforske samspillet mellom mennesker og kunst.

I den tredje utgaven av SOLO OSLO tar kunstneren Admir Batlak over det særegne visningsrommet i 10. etasje med sin nye installasjon, mens Elisabeth Jørgensen  lager et selvstendig formidlingsprosjekt som går i dialog med Batlaks verk. 

I den andre utgaven av SOLO OSLO inviterer kunstner Apichaya (Piya) Wanthiang besøkende til å bevege seg gjennom en pulserende, bankende, pustende installasjon. I sitt tilhørende formidlingsprosjekt har Frida Rusnak valgt å jobbe med blinde og svaksynte unge voksne.

Foto: Magnus Moestue, Marta Anna Løvberg

I den første utgaven av SOLO OSLO utforsker kunstner Sandra Mujinga (f. 1989) betydningen av skygger i en utstilling inspirert av science fiction, posthumanisme og tegneseriehelter. I sitt tilhørende formidlingsprosjekt løfter  Zeenat Amiri (f. 1988) frem en alternativ betrakterrolle i museet som ikke handler om hva du kan, men det du erfarer. I tillegg inkluderer SOLO OSLO et liveprogram med relaterte arrangement utarbeidet i dialog med kunstner og formidler, og et digitalt innholdsunivers hvor tematikk fra prosjektene utdypes og kontekstualiseres. 

Sandra Mujinga og Zeenat Amari

Prosjektet er støttet av Talent Norge og Canica

Talent Norge ble stiftet i januar 2015 av Kulturdepartementet, Sparebankstiftelsen DNB og Stiftelsen Cultiva, og er et aksjeselskap med ideelt formål. Talent Norge samler krefter i kulturlivet og blant private bidragsytere for å løfte det ypperste Norge har av ungt, kunstnerisk talent.

Canica er et investeringsselskap eid av Stein Erik Hagen og hans tre barn.

Utlysning SOLO OSLO V

Utlysning for SOLO OSLO V kommer høsten 2024. Utstillingsperioden vil være vår 2026.