RÁMIS! En verkstedsserie inspirert av duodji og skeive perspektiver

I formidlingsprosjektet tilknyttet Admir Batlaks SOLO OSLO-utstilling har Elisabeth Jørgensen utviklet en serie med verksteder under samlebetegnelsen Rámis (stolt), inspirert av tradisjonelt samisk håndverk og kunsthåndverk (duodji), hvor tekstil som identitetsbærer står i fokus.

Formidler Elisabeth Jørgensen har en åpen, reflektert og inkluderende tilnærming til samarbeid med publikum. Hun er spesielt engasjert i tematikker knyttet til synlighet, usynlighet og representasjon av minoriteter i kunsten. I sitt formidlingsprosjekt knyttet til SOLO OSLO-utstillingen har hun konsultert, blant annet, Garmeres – organisasjon av og for skeive samer på tvers av landegrensen – og Oslo Sámiid Duodji. Denne dialogen har, blant annet, resultert i at tekstene i utstillingen er på nordsamisk og sørsamisk, i tillegg til engelsk og majoritetsnorsk.

Jørgensens prosjekt har resultert i en serie på tre verksteder inspirert av tradisjonelt samisk håndverk og skeive perspektiver. Her har hun skapt et trygt rom hvor publikum kan lære mer om hvordan duodji-tradisjonen kan brukes for å uttrykke identitet og tilhørighet: