ÅPEN UTLYSNING: MUNCH TILBYR EN OSLO-BASERT KUNSTNER EN UNIK MULIGHET

Som del av SOLO OSLO-serien, tilbyr MUNCH en Oslo-basert kunstner mulighet til å utvikle sin praksis med en soloutstilling i 10 etasje på museet.

Dette særegne rommet i «knekken» i bygget med hele 8 meter under taket inviterer til iøynefallende installasjoner. Med bistand fra arkitekt og ansatte på MUNCH inviteres en kunstner til å utvikle en nyprodusert separatutstilling til høsten 2024. Utstillingen ledsages av et uavhengig formidlingsprosjekt og det forventes at kunstner går i dialog med formidleren i utviklingen av sitt prosjekt.

Oppdraget honoreres med 150.000 NOK. I tillegg vil det være produksjonsmidler tilgjengelig.

HVEM KAN SØKE?

  • Kunstnere som er tidlig i karrieren og ønsker å utvikle sin praksis.
  • Kunstner må være basert i Oslo under prosjektperioden (høst 2023 til november 2024).
  • Kunstner skal helst ikke ha andre utstillinger i Oslo i prosjektperioden.

Søknaden skal inneholde:

  • Motivasjonsbrev (250 ord)
  • Kortfattet CV/bio
  • Portfolio over relevante prosjekter

Alle vedlegg skal være i PDF-format (maks 10 MB).

Søknadsfrist: 30.04.2023

Send søknad til utlysning@munchmuseet.no

Merk eposten med «Kunstner SOLO OSLO».

De innsendte søknadene vil bli vurdert av en fagjury. Inntil seks søkere inviteres til intervju. I tildelingen vil juryen vektlegge kunstnerisk kvalitet og egnethet for oppdraget, herunder samarbeidsevne, formidlingsvilje og romforståelse.

Søknadene vurderes uavhengig av alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.

Tildelingen annonseres på MUNCH sine nettsider i løpet av uke 25. Det er dessverre ikke anledning til å gi individuell tilbakemelding.

SOLO OSLO-serien er støttet av Talent Norge og Canica

For å skaffe oss innsikt slik at vi kan skape en best mulig brukeropplevelse, samler vi data om hvordan dere bruker siden vår. Les mer