Denne videoserien presenterer kunstnere og formidlere fra SOLO OSLO-programmet, en serie med utstillinger på MUNCH som skal bidra til å utvikle den lokale kunstscenen ved å gi nyetablerte kunstnere og formidlere en mulighet til å utvikle sin praksis.

Videoserien mottok en Webby Honor i 2023, for utmerkelse innen mangfold og inkludering. 

SOLO OSLO er en del av MUNCHs satsing på samtidskunst, presentert med støtte fra Talent Norge og Canica.

Prosjektet er støttet av Talent Norge og Canica

Talent Norge ble stiftet i januar 2015 av Kulturdepartementet, Sparebankstiftelsen DNB og Stiftelsen Cultiva, og er et aksjeselskap med ideelt formål. Talent Norge samler krefter i kulturlivet og blant private bidragsytere for å løfte det ypperste Norge har av ungt, kunstnerisk talent.

Canica er et investeringsselskap eid av Stein Erik Hagen og hans tre barn.