SOLO OSLO Constance Tenvik

Opplev en spennende ny kunstner som skaper oppslukende ‘verdener i verdener’ med maleri, tegning, skulptur, performance, tekstil, kostyme, og video.

Utstilling

10. etg
27.09.2024 – 26.01.2025

I serien SOLO OSLO satser museet på den nye generasjonen av kunstnere og formidlere.  Kunstneren Constance Tenvik skal ta over rommet i 10. etasje med sin nye installasjon, mens Ifrah Osman skal lage et formidlingsprosjekt. På denne måten gjøres MUNCH til et sted i bevegelse – der samtidskunsten tar plass, og finner veien til nye publikumsgrupper.  

Constance Tenvik liker å ta fatt på store temaer, gjerne med utgangspunkt i eksisterende litteratur. Til sin soloutstilling på MUNCH danner den antikke komedien Fuglene av Aristofanes bakteppet for en ny installasjon satt i vår tid. Her er verden tredelt og to mennesker utfordrer gudene ved å forsøke å ta herredømme over luften med hjelp fra fuglene. ‘Jeg tenker det er et godt tidspunkt å harselere litt med en imperialistisk tankegang, samtidig som man kan finne glede i eskapismen og kjenne seg igjen i menneskelig begjær’, skriver Tenvik i sin søknad til den fjerde utgaven av SOLO OSLO.   

Ifrah Osman har en dyp interesse for å utforske samspillet mellom mennesker og kunst. I sitt formidlingsprosjekt vil Osman fokusere på rollen språk og samtaler spiller i møtet med samtidskunst. Hun vil invitere foreldre med flerkulturell bakgrunn til samtalegrupper, hvor en felles utforskning av utstillinger og kunst vil være kjernen. Tolker vil også være til stede for å sikre god kommunikasjon.  ‘Vi har lenge rettet fokuset på å inkludere unge mennesker med flerkulturell bakgrunn i museumsinstitusjonene, men vi har oversett de eldre. Dette er en unik sjanse til å invitere den første generasjonen som kom til Norge til å utforske samtidskunsten’, utdyper Osman. Samtalene vil føre til produksjon av filmer hvor deltakerne deler sine refleksjoner. Et viktig moment er hvordan ulike språk som persisk, urdu, arabisk, og somali kan bære forskjellige betydninger og formuleringer, da deltakerne vil bruke eget morsmål gjennom hele prosjektet. 

SOLO OSLO er en serie soloutstillinger støttet av Talent Norge og Canica, og en del av MUNCHs satsing på samtidskunst. Utstillingene vises i det særegne visningsrommet i museets 10. etasje.  

Constance Tenvik (f. London, 1990) er en kunstner med tverrfaglig tilnærming, som lager oppslukende installasjoner med skulptur, performance, tekstil, kostyme, maleri, tegning og video. Uttrykket til Tenvik kjennetegnes av en levende strek, bruk av humor, en uredd tilnærming til farger og teatralske gester. Tenvik har sin utdannelse fra Kunstakademiet i Oslo og Yale School of Art. Hun har stilt ut på, blant annet, Loyal Gallery i Stockholm; Astrup Fearnley-museet, UKS og Kunstnernes Hus i Oslo, og Anat Egbi i Los Angeles.   
 
Ifrah Osman (f. Mogadishu, 1996) er tidligere Live Program Aspirant ved Bergen Kunsthall (2022–2023). Hun har en bachelorgrad i Freds- og konfliktstudier fra Oslo Nye Høyskole, og under studiet oppdaget hun at kunst og kultur er blant verktøyene som har en positiv innvirkning på fredsbygging. I tillegg til sitt engasjement innen kultur og konflikthåndtering, har Osman en dyp interesse for å utforske samspillet mellom mennesker og kunst. Hun ønsker å utvikle metoder som gjør kunsten mer tilgjengelig for et bredere publikum. Hennes tilnærming innebærer å ta opp omstridte temaer gjennom dialog og å inkludere ulike grupper i disse prosessene.