Camille Norment Scattered Round – Songs for Elliptical Voices

Camille Norment er tilbake på MUNCH med et fengslende og innovativt bestillingsverk som fletter sammen feedbacklyder, kropp og stemme. Opplev henne kun denne kvelden!

Start: 20:00
Billetten inkluderer tilgang til utstillingene

Med håndholdte høyttalere og feedback-loops maner Camille Norment fram en hypnotisk miks av bevegelse og lyd i sin nye komposisjon for ni stemmer og en glassharmonika.  

Sangere fra ensemblet Oslo 14 starter fremføringen i museets lobby, før de beveger seg opp til Festsalen. Ved hjelp av høyttalerne de bærer med seg bruker de feedback og lydforvrengning som oppstår i rommet sammen med stemmene sine. 

Tittelen på verket er Scattered Round - Songs for Elliptical Voices. Begrepet «sang» innebærer gjerne et vokalbasert lydobjekt med begynnelse og slutt, og som formidler noe konkret og håndgripelig. «Eliptisk tale» indikerer imidlertid noe uhåndgripelig, obskurt og flyktig. En feedback-loop er en slags eliptisk stemme. I performancen skaper sangerne sine egne soniske dobbeltgjengere ved at stemmene deres dobles i en klingende rundgang mellom høyttalerne og feedback. Dette fordrer kontroll og manipulering, men også evnen til å slippe tømmene. 

Denne performancen endrer det psykoakustiske rommet til kroppen, museet og sirkelen med publikum som omkranser forestillingen. «Ved å utspille det paradoksale i feedback som både varsel og løfte, er stemmenes omfavnelse av kroppen både konkret og fysisk, men også frigjørende i sin abstraksjon», skriver Camille Norment. 

Camille Norment (født i USA) er en Oslo-basert multimediakunstner. Hun representerte Norge under Venezia-biennalen i 2015, og arbeidene hennes er blitt vist på kunstinstitusjoner som The San Francisco Museum of Art, MoMA New York og DIA Foundation. I 2023 var hun både festivalkunstner under Festspillutstillingen i Bergen Kunsthall, og hadde premiere på et bestillingsverk for 13 instrumenter for selve Festspillene. Det er første gang en kunstner har gjort begge deler. Norment er også stolt mottager av Nam June Paik-prisen i 2023. 

Takk til den amerikanske ambassaden i Oslo for støtte til bestillingsverket.

Foto: Herman Dreyer