Tekst på MUNCH, vol.1 
Uferdig
10. - 11.09. 2021

Medlemsbilletter

Matias Faldbakken // Smerz // Okay Kaya // Sumaya Jirde Ali // Felipe «Fela» Orellana Castro // Camara Lundestad Joof // Constance Tenvik & inti wang // Fredrik Høyer // Anne Karine Thorbjørnsen // Josef Yohannes // Aon Raza // Mette Henriette // DJ Renée Reif & Maja Hattvang // Kunstnerkollektivet Carrie // Manuel Pelmus & Ingunn Rimestad // Mattis Herman Nyquist & Yngvild Sve Flikke // Gunnhild Øyehaug // Sandra Kolstad & Kjersti Horn // Maritea Dæhlin // DJ Daeva // 

Når er noe egentlig ferdig? Og kan det uferdige ha en særlig verdi? Med utgangspunkt i disse spørsmålene inviterer vi til en todagers tekstfestival i et «uferdig» bygg, seks uker før den offisielle åpningen av nye MUNCH. Temaet «uferdig» er inspirert av Edvard Munchs egne tekster, som består av notater, utkast og litterære forsøk, og som er en del av museets samling. De færreste av disse ble publisert i Munchs levetid, likevel var de for ham et viktig verktøy for å bearbeide og utvikle tanker, erfaringer og ideer. Mange av tekstene var direkte knyttet til motiver han jobbet med.

I to dager fyller vi museets festsal, amfi, foajé og bokhandel med samtaler, høytlesninger, konserter, pop-up-lesesirkler og bestillingsverk laget spesielt til festivalen. Her møtes aktører som jobber med tekst på ulike måter: forfattere, kunstnere, musikere, skuespillere, dansere og andre. 

Tekst på MUNCH er en årlig tverrkunstnerisk festival, og en del av museets nye liveprogram. Tekstfestivalen tar utgangspunkt i Edvard Munchs tekster, en del av museets samling som er lite kjent for mange. Festivalen vil ha et nytt tema hvert år, knyttet til Munchs kunstnerskap.

Edvard Munch skrev hele livet, men de fleste av tekstene hans ble liggende i skuffen. I antologien bare et øyeblik går markante stemmer fra en rekke ulike felt – fra billedkunst til musikk, kritikk og astrofysikk – i dialog med en av disse uutgitte tekstene. Gjennom deres forskjellige reaksjoner på Munchs tekst utforsker boken potensialet i det skisseaktige og uferdige. 

Kjøp norsk utgave

Kjøp engelsk utgave

  • FREDAG 10. SEPTEMBER
  • LØRDAG 11. SEPTEMBER

Smittevern og praktisk info

Smittevern har høyeste prioritert når vi arrangerer festival i nye MUNCH. Vi har innarbeidet gode rutiner på huset og forholder oss til gjeldende restriksjoner. Om vi forblir på trinn 3 av gjenåpningen, vil vi ha servering i 1. etasje, og ikke inne i Festsalen. 

Det er satt av luftige pauser, slik at det skal være mulig å sikre seg servering under hele festivalen. Det vil også være mulig å bestille god mat og drikke i nyåpnete MUNCH deli & kafé, som vi anbefaler alle å sjekke ut. Festivalen avsluttes også i kaféen  som vil være holdt av eksklusivt for festivaldeltakerne og der vi har mulighet for full servering. For øvrig åpner vi vår nye restaurant  i september. Den er lokalisert sammen med baren Kranen i 13. etasje, som byr på Oslos beste utsikt.

Mer om MUNCHs serveringssteder 

Tekst på MUNCH, vol.1 
Uferdig
10. - 11.09. 2021

Medlemsbilletter