Stol på din egen stemme! – fortolkninger i møte med samtidskunst Samtale

Hva vil det si å stole på sin egen stemme i møte med samtidskunst? Kunstformidler Zeenat Amiri gir innblikk i sitt arbeid med utstillingen SOLO OSLO: Sandra Mujinga, i samtale med Tove Aadland Sørvåg og Henza Anwar.

Arrangement

Toppsal

Billetten til denne samtalen gir deg også inngang til alle utstillingene på MUNCH.

Kunstformidler Zeenat Amiri er opptatt av å ufarliggjøre museet og å vise at kunstrommet er for alle. Amiri er første formidler ut i utstillingsserien SOLO OSLO. Med utgangspunkt i Sandra Mujingas utstilling har hun sett nærmere på hva det vil si å møte samtidskunst, og utforsket hva som skal til for å skape et trygt kunstrom hvor egne meninger, fortolkninger og refleksjoner får plass. I samarbeid med den frivillige organisasjonen Salam har hun utviklet lydfiler som skal oppmuntre publikum til å stole på sin egen fortolkning og opplevelse i møte med samtidskunst i kunstrommet.

I første halvdel av samtalen tar Amiri for seg konseptutviklingen og teoriene bak formidlingsarbeidet, i samtale med  kunsthistoriker og konseptutvikler ved MUNCH Tove Aadland Sørvåg. I den andre halvdelen går hun inn på spørsmål rundt egen opplevelse og fortolkning av samtidskunst, og det å skape trygge rom for andre, i samtale med Henza Anwar fra Salam.  

Zeenat Amiri er kunstformidler for barn og unge på MUNCH, og arbeider som formidler for SOLO OSLO-utstillingen med Sandra Mujinga.

Tove Aadland Sørvåg er mentor for formidlerne i SOLO OSLO-serien og jobber til vanlig som konseptutvikler for formidling ved MUNCH. 

Henza Anwar er nestleder i Salam, organisasjonen for skeive med muslimsk bakgrunn i Norge. Hun er også lege spesialisert innen psykiatri. 

Salam er en frivillig organisasjon som fremmer et inkluderende og trygt miljø for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, og/eller andre ikke-kjønnsnormative med muslimsk bakgrunn i Norge.