Maskinen er oss
01.10–11.12 2022

utstillingen Maskinen er oss utforskes teknologiens rolle i dagens og morgendagens samfunn.

Disse kunstnerne er med: