Meriem Bennani

Fest på CAPS (2018–19)

I Bennanis fiktive dokumentar lander du på atlanterhavsøya CAPS. Øya er en transittsone der migranter har vært tvunget til å bo i over to generasjoner, fordi de ikke har klart å teleportere seg til USA. Turistguiden Fiona, en grønn krokodilleskikkelse, forteller at samfunnet har utviklet seg slik at det nå har sin egen infrastruktur, logikk, valuta, mat og sine egne medier. Beboerne prøver å tilpasse seg limbo-tilværelsen på øya, samtidig som de etter beste evne holder fast ved egne tradisjoner.   

Meriem Bennani (f. 1988 Marokko, basert i New York, USA) jobber tverrfaglig med film, skulptur og installasjon. Hun undersøker forskjellige fenomener i samtiden, som kjønnsroller, fragmentert identitet og digitale teknologiers dominans. Ved å blande reality-TV-logikk og dokumentarisk sjargong med mobilopptak, animasjon og polert markedsestetikk utforsker Bennani yttergrensene av historiefortelling gjennom magisk realisme og humor.