MUNCH Triennale Maskinen er oss

Tulipaner dyrket ved hjelp av varmen fra datamaskiner, skulpturer av blokk-kjede-teknologi, hurtigmat til maskiner og slående fremtidsscenarioer. I utstillingen Maskinen er oss utforsker vi teknologiens rolle i dagens og morgendagens samfunn.
Installasjonsbilde fra utstillingen MASKINEN ER OSS

Utstilling

3. etg
01.10.2022 – 11.12.2022

Stillbilde fra Jacolby Satterwhite, We Are In Hell When We Hurt Each Other, 2020 © Jacolby Satterwhite. Gjengitt med tillatelse fra kunstneren og Mitchell-Innes & Nash, New York

Vi mennesker formes av våre omgivelser. I dag lærer vi verden å kjenne gjennom teknologi. Den organiserer hverdagen vår og gjennomsyrer våre sosiale liv. Når vi er pålogget hele døgnet, hvor går egentlig skillet mellom menneske og maskin?

I denne ambisiøse gruppeutstillingen for samtidskunst, viser vi verk av 25 kunstnere som på ulikt vis reflekterer over hvordan ny teknologi påvirker oss, både som enkeltmennesker og felleskap. 
 
Et flertall av verkene er laget spesielt til utstillingen. Flere av dem tar utgangspunkt i det nye museet og omgivelsene rundt. Utenfor byggets inngang vokser det tulipaner i et helt unikt drivhus, varmet opp av maskiner som produserer kryptovaluta. Inne i museet kan du takket være VR-briller få oppleve Bjørvika slik det så ut før mennesker slo seg ned her, og bli kjent med Munchs verk i en ny virtuell kontekst, med en egen mobilapp. 
 
De medvirkende kunstnere kommer fra hele verden, men tilhører den samme digitale virkeligheten. Med et kritisk og ofte humoristisk blikk, utforsker de et bredt spekter av problemstillinger, fra hvordan sosiale medier endrer mellommenneskelige relasjoner og opphøyelsen av kunstig intelligens, til effekten av automatisering på arbeidslivet og nedbrytningen av bilderettigheter. Publikum inviteres også til å forestille seg alternative, tidvis absurde fremtidsscenarier, som inkluderer teleportering som migrasjonsmetode, hurtigmat til maskiner og parallelle verdener der dagens skjeve maktforhold er utvisket, naturen er uberørt og alle skapninger har evig liv.  

Fra utstillingen

Installasjonsbilde fra utstillingen MASKINEN ER OSS
Installasjonsbilde fra utstillingen MASKINEN ER OSS

Gjennomgang av utstillingen

  • Utstillingen er laget av