Gillian Brett

Smart mat: bedre for deg og planeten (2018–)

I Brett sitt kunstverk får «microchips» en helt ny rolle. For hvordan skal vi brødfø intelligente maskiner?? Med smartmat, selvfølgelig – kebab og pølse med elektroniske komponenter innbakt i harpiks. Dette er fremtidens fastfood, og en del av Bretts pågående skulpturserie Smart Food. Hun bruker vår tidsalders besettelse av ernæring, lettvinthet og det å kunne yte maksimalt, til å trekke absurde konklusjoner.  

Gillian Brett (f. 1990 Frankrike, basert i Marseille, Frankrike) analyserer det skjøre og kompliserte forholdet mellom mennesker og teknologi og reflekterer over hvordan dette forholdet former måten vi ser verden på. Installasjonene hennes inkluderer ofte uvanlige, absurde og poetiske representasjoner av teknologiske og mekaniske dingser, tatt ut av konteksten du vanligvis ser disse komponentene i.