Pilvi Takala

Beundrer (2019)

 Kunstverket består av Takalas korrespondanse med et anonymt nettroll. Denne personen truet med å ødelegge hennes kunstneriske karriere, og uttrykte en tydelig kvinnefiendtlig holdning. Takala forsøkte en original tilnærming: å gå i dialog med trollet og skissere opp en rekke regler og mål for kommunikasjonen. Kunstverket viser hvordan begge parter er deltagende i prosessen, og kommenterer anonymitet, kunstnerens etikk og hvilke muligheter man har til å håndtere trakassering som ikke lar seg rettsforfølge.  

Pilvi Takala (f. 1981, Finland, basert i Berlin, Tyskland / Helsinki, Finland) jobber med video og performance. Takalas videoverk er resultatet av research over lengre tid og performative inngrep der hun går inn i spesifikke miljøer for å stille spørsmål ved normative regler og sannheter tilknyttet adferd.

Etter avtale med kunstneren og Helsinki Contemporary