Cameron MacLeod & Magnhild Øen Nordahl

Two Rocks do not Make a Duck (2022)

I det virtuelle fjordlandskapet, som åpner seg opp for publikum i dette kunstverket, finnes det ingen bygninger eller menneskeskapte gjenstander. Fra lobbyen på MUNCH, med utsikt til Akerselva, opplever du dette bestillingsverket gjennom VR-briller. Ved å løfte på steinlignende skulpturer kan du skape endringer i naturen. Du kan få årstidene til å skifte, få flo til å bli til fjære, eller bestemme om det skal være natt eller dag. 

Hvor: Kunstverket befinner seg i lobbyen, til høyre for resepsjonen. 

Når: Onsdag til søndag fra kl. 14:00 til 18:30. En person kan oppleve kunstverket om gangen. Vennligst vent på tur dersom det er stor pågang. Maks 10 minutter per person.   

Bestillingsverk til Maskinen er oss

Cameron MacLeod (f. 1975 Canada, basert i Bergen, Norge) lager kunstverk i form av funksjonelle teknologiske løsninger som fremkaller refleksjon rundt forholdet mellom teknologiske trender og kulturelle skifter. Han er interessert i fjern og nær fremtid samt alternative fortider. McLeod har utviklet Curatron, et digitalt redskap som gjør kunstnere til anonyme medkuratorer for utstillinger de selv er med i, og er medstifter og direktør for de kunstnerdrevne søsterorganisasjonene Platform Stockholm og Aldea.

Magnhild Øen Nordahl (f.1985 Norge, basert i Bergen) bruker skulpturformatet for å undersøke hvordan den komplekse sanseverden oversettes til abstrakte konsepter. Hun er interessert hvordan abstraksjoner i naturvitenskap, teknologi og 3D-modellering styrer vårt blikk på verden og hvordan vi bygger den. Sammen med McLeod er hun medstifter av det kunstnerdrevne Aldea Senter for Samtidskunst, Design og Teknologi.

Softwareutvikling og virtuelt design av Jonathan Nielssen og Jørgen Stolt Steinset .

Realisert med støtte fra:  Bergen Kommune / Vestland Fylke / Norsk kulturfond