Bella Rune

Munch Mani-Cure (2022)

Last ned Munch Mani-Cure for iOS

Last ned Munch Mani-Cure for Android

Dette bestillingsverket tar utgangspunkt i kunstverkene som allerede finnes i museets samling. I mobil-appen Munch Mani-Cure brukes utvidet virkelighet, eller AR, for å utforske håndverk i ordets bokstavelige forstand. Rune reflekterer over alle hendene som har holdt i kunstverkene gjennom tidene: hendene til konservatorer, kuratorer, tyver og ikke minst kunstneren selv. Rett telefonen mot maleriene i 4. etasje (Uendelig) og 6. etasje (Monumental) og se Edvard Munchs kunstverk på en helt ny måte. Med Mani-Cures metode utvides bildene, og det er lettere å få øye på omsorgen og kommunikasjonen som håndlag og håndbevegelser representerer.   

Hvor: I utstillingene Uendelig i 4. etasje og i Monumental i 6. etasje. Bruk QR-koden som finnes i begge etasjer for å få tilgang til verket

Bestillingsverk til Maskinen er oss

Bella Rune: Munch Mani-Cure, 2022. Gjengitt med kunstnerens tillatelse

Bella Rune (f. 1971, Sverige, basert i Stockholm, Sverige) er interessert i håndverk, historie, samtidskultur og stedsspesifisitet. Hun skaper skulpturer, installasjoner og eksperimenterer med flere andre medier og teknikker. Arbeidene hennes utforsker blant annet hvordan nye digitale medier slik som utvidet virkelighet (AR) kan brukes som nye flater for det stedsspesifikke, i spenn mellom virkelighet og virtualitet.