Salome Asega

RATs (2022)

I kunstverket til Asega blir bruken av risikoanalyseverktøy undersøkt. Risk Assessment Tools eller RATs brukes ofte for å ta viktige beslutninger i samfunnet, og benyttes for å bestemme straffeutmålinger eller for å vurdere hvem som skal få motta sosialhjelp, helsetjenester og bostøtte. Det vil si at livsendrende beslutninger tas av kunstig intelligens, ofte basert på mangelfulle datasett. Asega har intervjuet forskere, aktivister og kunstnere om hvordan RATs påvirker samfunnet. Opptakene av disse samtalene kan lyttes til i utstillingsrommet, side om side ved en spesialdesignet tapet og en 3D-printet modell.  Ved å knytte sammen akronymet RAT (rotte) med en monstertruck fra hennes barndom i Las Vegas, pakker Asega inn samfunnsproblemer i en leken form med alvorlige undertoner.   

En annen del av verket kan oppleves utenfor museet. Bruk QR-koden på broen til Edvard Munchs plass. Gjennom utvidet virkelighet (AR kan den rotteformede trucken oppleves i full størrelse gjennom mobiltelefonen.  

Bestillingsverk til  Maskinen er oss.   

Salome Asega (f. 1989 USA, basert i Brooklyn, USA) er kunstner og designforsker. I arbeidet hennes utforsker hun de sosiale og kulturelle innvirkningene av ny teknologi. For tiden er hun direktør for NEW INC ved New Museum i New York, og var tidligere teknologiforsker ved Ford Foundations program for kreativitet og ytringsfrihet. Asega er en av medstifterne av POWRPLNT, et digitalt laboratorium i Brooklyn, og hun underviser i tillegg i spekulativ design ved The New School.

Bidragsytere til lydsporet: Virginia Eubanks, statsviter som jobber med teknologi og sosial rettferdighet; Ruha Benjamin, sosiolog med fokus på grensesnittet mellom rase, rettferdighet og teknologi; og Rashida Richardson, juridisk ekspert på teknologi policy, borgerrettigheter og algoritmiske skjevheter.