Ayatgali Tuleubek & Michael Rahbek Rasmussen

Tulipaner til Algernon (2022)

I dette spesiallagde «mausoleet» – en paviljong i glass og marmor utenfor MUNCH – dyrkes det tulipaner. Det såkalte «tulipankrakket» i 1630-årene var et av de tidligste tilfellene av finansspekulasjon der den økonomiske boblen sprakk. Installasjonen til Tuleubek og Rasmussen fungerer som et drivhus og blomstene vokser ved hjelp av varmen datamaskiner genererer. Kunstig intelligens kobles med analoge tarotkort for å avgjøre om kunstnerne skal kjøpe, selge eller beholde posisjoner på Oslo børs, ofte selskap med kontorer i Bjørvika. Slik peker de både på aksjemarkedets spekulative natur og den enorme energien dataprosessering krever.

Hvor: Verket står utenfor museet
Bestillingsverk til Maskinen er oss

Ayatgali Tuleubek (f. 1985, Kazakhstan og basert i Oslo, Norge) arbeider med teknologi i vid forstand. Han undersøker symbolske strukturer som formes og skapes av teknologi og hvordan teknologien påvirker sanselige erfaringer, blir en del av kulturen vår og endrer subjektivitet. I praksisen hans tester han hele tiden forskjellige strategier og benytter ulike kunstneriske medier for å gjøre dette.

Michael Rahbek Rasmussen (f. 1984, Danmark og basert i Oslo, Norge) jobber primært med installasjon, maleri og skulptur. Han er interessert i hvordan ulike infrastrukturer og systemer endres og ringvirkninger av dette. Dette utforskes ofte gjennom dynamiske prosesser og forgjengelige materialer i kombinasjon med materialer fra industri.