Frida Orupabo

Fragments II (2022)

Til dette bestillingsverket har Orupabo laget bildecollager av arkivbilder. Hun bruker bilder fra koloniale arkiver så vel som samtidige. Noen av bildene er eid av store databaser som Getty Images, som legger vannmerker over bildene for å markere eierskap. Orupabo unngår å fjerne vannmerkene når hun produserer sine egne collager, noe som løfter frem etiske spørsmål om opphavsrett og pågående profitering på kolonitidens historier.  

Bestillingsverk til  Maskinen er oss.   

Frida Orupabo (f. 1986 Norge, basert i Oslo, Norge) er sosiolog og kunstner. Hun samler bilder fra media, arkiver og fra eget liv som hun setter sammen til collager. Den koloniale volden, stereotypiske representasjonen av rase og kjønn og de personlige minnene som finnes i disse bildene knyttes sammen for å undersøke spørsmål knyttet til identitet, representasjon, vold, historie og politikk.