Toril Johannessen

«Innbilte nettverk» (2015–26)

Digital teknologi påvirker både dagliglivet og fantasien. Imaginary Networks er en serie med to og to tankekart, der kunstneren har sett for seg hvordan hjernen og datanettverk fungerer. Disse viser kunstnerens forestillinger om teknologisk utvikling og skiftende teorier innen nevrovitenskap og psykologi over de siste tre tiårene og inn i nær framtid. Gjennom tankekartene blir hjernen og datamaskinen nært knyttet sammen.

Bestillingsverk til Maskinen er oss.   

Toril Johannessen (f. 1978 Norge, basert i Bergen) er billedkunstner. Et gjentakende tema i kunsten hennes er påvirkningen historisk og teknologisk utvikling har på sanselighet og representasjon, og hun kombinerer gjerne historiske kilder med sine egne subjektive undersøkelser og innsamlinger av data. Hvordan vestlige vitenskapsmetoder sameksisterer med andre rammeverk for kunnskap, verdi og tro, er spesielt interessant for Johannessen, som ofte bruker historiefortelling som et element i verkene sine.