Helle Siljeholm

web3 (2022)

I skulpturen web3 gir Helle Siljeholm blokkjedeteknologi fysisk form. Blokkjeder er grunnlaget for blant annet Bitcoin, NFT og det hypotetiske nye internettet, Web3. Teknologien er basert på transparens, trygghet, enighet og desentralisering i distribuerte nettverk. Siljeholm ba ulike mennesker sende henne pinner, som hun knyttet sammen til trelignende formasjoner med resirkulert kobber. På poetisk vis visualiserer skulpturen usynlige strukturer der økologi, teknologi og det sosiale kobles sammen. 

Bestillingsverk til  Maskinen er oss.   

Se logg over pinner i nettverket

Helle Siljeholm (f. 1981, Norge, basert i Oslo, Norge) er kunstner og koreograf. Hun har vært aktiv som danser og koreograf siden 2003, og kunstpraksisen hennes involverer film, installasjon, skulptur, koreografi og performance. Felles for mange av prosjektene hennes, som ofte involverer omfattende samarbeid, er at verkene fungerer som mangfoldige, poetiske, fysiske og sosiale plattformer for individuelle og kollektive forestillinger om fortid, fremtid og nåtid.  

Helle Siljeholm ønsker å takke alle pinnesankere og bidragsytere som utgjør web3 nettverket, samt Tundra* for webdesign, assistent Karine Faou, Roman Vitenberg v/ Universitetet i Oslo, Zoran Zivanovic og Daniel Moltkau på Norsk Gjenvinning Metall, Guro Vrålstad, Pernille Holden, Marianne Kjærsund, Pernille Mogensen, Max Berg, Stiftelsen Edvard Munchs Atelier og MUNCH Triennale teamet.