MUNCH forlag

MUNCH forlag har forankring i kunstfeltet og en ambisjon om å nå lesere over hele verden med bøker med innovativt design og høy innholdsmessig kvalitet.

Hvert år utgir vi mellom 12 og 15 titler på en rekke språk, om kunst i bred forstand og med et særlig fokus på Edvard Munch, modernisme og samtidskunst.  

Porteføljen vår er rettet mot voksne og barn, og består av titler med og uten tilknytning til programmet på MUNCH – både sakprosa, skjønnlitteratur og visuell litteratur samt ulike sjangeroverskridende utgivelser. 

Forlagets overordnete mål er å gjøre kunst viktig og relevant for en stadig bredere gruppe lesere. Det gjør vi best når vi utfordrer kunstboken som sjanger og utforsker formater som vanligvis ikke forbindes med museumsutgivelser, og ikke minst når vi løfter et mangfold av perspektiver.  

Strategien gir gode resultater, først og fremst i form av samarbeid med dyktige skribenter, kunstnere og designere med solid kompetanse på feltene vi er opptatt av. Disse samarbeidene setter oss i stand til å produsere bøker som oppleves aktuelle og vesentlige i Norge og internasjonalt, og som er unike opplevelser i seg selv. 

Utgivelsene våre er tilgjengelige over hele verden og kan bestilles fra MUNCHs nettbutikk og alle norske bokhandlere, samt via Amazon. Den internasjonale distribusjonen er et samarbeid med ACC Art Books.  

Har du en bokidé?  
Vi tar imot og vurderer manus og bokideer fortløpende, innenfor alle sjangre og kategorier. Kontakt oss på publishing@munchmuseet.no