De utstillingsrelaterte bøkene

Bøker som utvider utstillingsopplevelsen.

MUNCH forlag utgir bøker for både voksne og barn, om kunst i bred forstand og med særlig fokus på Edvard Munch, modernisme og samtidskunst. Et utvalg av disse er direkte knyttet til museets program. De gir inngang til utstillingene og formidler den kunnskapen som er produsert i forbindelse med dem. Samtidig er det viktig for oss at også de utstillingsrelaterte bøkene står godt på egne ben, og kan reise uavhengig og internasjonalt. For å få det til, satser vi på et rikt visuelt materiale i høy kvalitet, og inviterer eksterne skribenter til å bidra med refleksjoner.

I forbindelse med Satyricon & Munch (2022), inviterte vi fotograf Morten Andersen til å følge Sigurd Wongravens arbeid med utstillingen. Det resulterte i en fotobok som belyser museumspresentasjonen, men samtidig er et kunstverk i sin egen rett. Goya og Munch. Moderne profetier (2023) ligger tettere på utstillingen, men presenterer også originale perspektiver fra spanske og amerikanske Goya-eksperter. Målet er at publikasjoner som disse ikke bare skal dokumentere museets virksomhet, men også løfte den offentlige samtalen om temaene som utforskes på MUNCH.