Bokeksperimenter

MUNCH forlag utforsker kunstbokens muligheter.

For å realisere forlagets ambisjon om å nå enda flere og mer varierte lesergrupper, utforsker vi nye måter å lage kunstbøker på. Kanskje flere vil interessere seg for Edvard Munchs forhold til naturen når den skjønnlitterære forfatteren Ali Smith skriver om nettopp dette, slik hun gjør i Jordsvingninger (2024)? Vil bildet Andreas Munch studerer anatomi fremstå på en ny måte, når det er sykepleieren Cathrine Krøger som skriver om det? Det gjør hun i en av bøkene vi gir ut neste år. Og hva om vi lar en tegneserieskaper respondere på et av Munchs prosadikt, slik Jeanine el Khawand gjorde i bare et øieblik (2021)?

I tillegg til innholdsmessige eksperimenter, er MUNCH forlag opptatt av å utforske bokens uttrykksmessige muligheter. Blant annet leker vi med alternative måter å binde bøkene på, ulike papirtyper og forskjellige måter å kutte boksidene på. Et godt eksempel på dette er Levende linjer (2021), der fem samtidskunstnere reflekterer over Munchs tegninger i relasjon til egne kunstnerskap. Boken fremstår nesten som en skulptur i sin egen rett, når lyset treffer omslaget som minner om grovt tegneark.

Forlagets vilje til å eksperimentere med sjangre, uttrykk og formater kommer til syne på tvers av porteføljen. Aller tydeligst sees nok dette i bøkene vi utgir i forbindelse med den tverrkunstneriske festivalen Tekst på MUNCH, som finner sted på museet annethvert år. Den siste av disse utgivelsene, Streif av fellesskap (2023), fører sammen bidrag av billedkunstner Lars Korff Lofthus, performancekollektivet 71BODIES, forfatterne Oliver Lovrenski og Priya Bains samt en rekke andre kunstnere, og fremstår som en grunnleggende flerstemt utgivelse med bredt nedslag.