Munchs atelier

Kort tid etter at Edvard Munch flyttet til Ekely begynte arbeidet med å oppføre nye arbeidslokaler. Rådhusarkitekten Arnstein Arneberg tegnet bygget kjent som vinteratelieret, som ble oppført i mur i 1919-20. Dette ble utvidet ti år senere til sin nåværende form, med bistand fra Munchs venn, arkitekten Henrik Bull.

Et skapende sted

Ekely er fortsatt et skapende sted. Sommeren 2022 arbeider kunstneren Helle Siljeholm her. Hun ferdigstiller en større skulptur til utstillingen MUNCH Triennale: Maskinen er oss, som vises på museet i Bjørvika fra 01. oktober til 11. desembe 2022.

I skulpturen undersøker Siljeholm blokkjedeteknologi (teknologien bak blant annet Bitcoin og andre digitale nyvinninger) som poetisk konsept og fysisk form. Transparens, trygghet, konsensus og desentralisering i distribuerte nettverk er grunnlaget for blokkjedeteknologi.

Bilder fra prosessen. Gjengitt med kunstnerens tillatelse.

Siljeholm simulerte dette ved å be ulike mennesker sende henne trepinner som hun senere knyttet sammen til et slags tre med stamme og grener av kobber, et essensielt materiale i alle former for elektrisk teknologi. Verket visualiserer usynlige strukturer der økologi, teknologi og det sosiale kobles sammen. Animasjonen under viser et utvalg av pinnene og de eksakte koordinatene for hvor de ble funnet.