Tidligere tilbud: Den kulturelle skolesekken 2020/2021

Vi tilbyr fast et opplegg til 7. trinn gjennom DKS, hvor elevene får lære mer om Norges mest kjente kunstner.

MUNCH på Tøyen har skoleåret 2020/2021 et digitalt DKS-tilbud der vi bruker såkalte Memes som en inngang til Edvard Munch og kunstnerskapet hans. Målet er at temaet kan gjøre kunsten levende og aktuell for elevene som står på terskelen til tenårene.

Tilbudet er nå avsluttet for dette skoleåret. Les mer om DKS på MUNCH.

Sendingen Memes med Munch gir elevene et innblikk i Edvard Munchs liv og kunstnerskap. I dialog med elevene, vil en kunstformidler fra MUNCH fortelle historien om hvordan Munch utviklet seg som kunstner i Paris og Berlin, der han møtte nye kunstneriske impulser. Elevene vil også få høre om hvordan motivet
Skrik endte opp som et populærkulturelt ikon, og ble forenklet til verdens mest brukte kunst-emoji. Slik introduseres mulige paralleller mellom Munchs grafikk og dagens delingskultur, representert ved såkalte memes. I etterarbeidet, som sendes til MUNCH som en respons på sendingen, vil elevene bli oppfordret til å gi Munchs malerier en ny mening.

INSPIRASJON: Se eksempler på elevarbeider her

En meme er et kulturelt uttrykk som sprer seg ved etterligning eller kopiering og utvikler seg gjennom utvelgelse- særlig bilder, video eller tekst som spres digitalt og utvikles underveis.

Tilbudet er todelt:

  1. Forberedelser (ca. 5 min.) i klasserommet og påfølgende livesending (ca. 30 min.) i klasserommet, hvor elevene møter museets kunstformidler på skjerm direkte fra MUNCH.
  2. Etterarbeid (ca. 30 min.) i klasserommet i regi av lærer, hvor elevene lager egne memes. Oppgaven presenteres av formidler i løpet av sendingen.

Praktisk info og tidsplan her

Om Den kulturelle skolesekken (DKS)

DKS skal sikre et profesjonelt kunst- og kulturtilbud til alle elever i grunnskolen. Det skal legges til rette for at elever i grunnskolen lettere skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og få et positivt forhold til kunst- og kulturuttrykk av alle slag.

Målet er å bidra til å utvikle en helhetlig og bevisst innlemmelse av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolens læringsmål.

Her finner du mer info og turneplaner til DKS i Oslo

Mer om MUNCHs tilbud til skoler her