Memes med Munch - inspirasjon

MUNCH på Tøyen har dette skoleåret et digitalt DKS-tilbud der vi bruker såkalte memes som en inngang til Edvard Munch og kunstnerskapet hans.

Her finner du et utvalg elevarbeider fra DKS-opplegget Memes med Munch