Den kulturelle skolesekken på MUNCH

Vi tilbyr fast et opplegg til 7. trinn gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS), hvor elevene får lære mer om Norges mest kjente kunstner.

Om Den kulturelle skolesekken (DKS)

DKS skal sikre et profesjonelt kunst- og kulturtilbud til alle elever i grunnskolen. Det skal legges til rette for at elever i grunnskolen lettere skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og få et positivt forhold til kunst- og kulturuttrykk av alle slag.

Målet er å bidra til å utvikle en helhetlig og bevisst innlemmelse av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolens læringsmål.

Her finner du mer info og turneplaner til DKS i Oslo

Mer om MUNCHs tilbud til skoler her