MUNCH+ Den kulturelle skolesekken på MUNCH 2023/2024

Vi tilbyr fast et opplegg til 7. trinn gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS), hvor elevene får lære mer om Norges mest kjente kunstner.

MUNCH+   
Et DKS-tilbud til 7. trinn skoleåret 2023-2024

Velkommen til en opplevelsesdag på MUNCH! Vi leter høyt og lavt; Hvem var egentlig Edvard Munch? Kan hvem som helst bli kunstner og hvordan fungerer egentlig rulletrappene på museet?   
 
På MUNCH samler vi ikke bare på kunst, men også på elevenes unike tolkninger. Munch skrev «I oss er verdener. Det små deler seg i det store, det store i det små». Disse verdenene er fantasiene våre, formet av våre opplever og noe av det mest verdifulle vi har. Med MUNCH+ jobber vi med å gi elevene verktøy til å tolke kunst i tillegg til å leke oss med alt det spennende museet har å by på av arkitektur og menneskene som jobber der. Formidlerne på MUNCH legger stor vekt på elevenes egenaktivitet og medvirkning i omvisningen. Elevene får bruke sin fantasi og sine tolkninger, men får også høre hva Edvard Munch selv forsøkte å formidle gjennom den tvetydige kunsten sin. Vi gleder oss til å se dere på nye MUNCH! 

Mer om MUNCHs tilbud til skoler her

Om Den kulturelle skolesekken (DKS)

DKS skal sikre et profesjonelt kunst- og kulturtilbud til alle elever i grunnskolen. Det skal legges til rette for at elever i grunnskolen lettere skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og få et positivt forhold til kunst- og kulturuttrykk av alle slag. 
Målet er å bidra til å utvikle en helhetlig og bevisst innlemmelse av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolens læringsmål. 
 
Her finner du mer info og turneplaner til DKS i Oslo