Den kulturelle skolesekken 2022/2023

DKS-tilbud til 7. trinn på MUNCH i Bjørvika: Skrik i verdensrommet.

I 1977 sendte NASA ut to gullplater i verdensrommet med bilder og musikk for å vise at vi har intelligent liv på jorda. Nå er tiden inne for å sende en ny beskjed, men hva skal vi sende? Hva sier Munch sin kunst om livet her på jorda?

Edvard Munch utrykket følelser i kunsten sin som er dypt menneskelige og mange kjenner seg igjen i, men han lagde også kunst som beskriver verden mer på avstand. Med Skrik i verdensrommet får elevene besøke flere av museets utstillinger og både se ikoniske og mindre kjente bilder av Munch. Formidlerne hos oss legger stor vekt på elevenes egenaktivitet og medvirkning i omvisingen. Elevene får leke seg med alternative univers, men også hva som kjennetegner oss på oss på jorda i dag. Sammen forbereder vi oss på litt intergalaktisk kulturutveksling. 

Skoleklasse på besøk på MUNCH

Praktisk informasjon

Våre kunstformidlere tar dere imot i lobbyen. Vi tar imot to klasser per dag. 

OBS: Merk ulike oppmøtetider for de to klassene. Museets lobby åpner 09:45 nøyaktig for DKS:

  • Klasse 1: 09:45 – 11.00 (med mulighet til å spise lunsj fra 11.00 - 11.30)
  • Klasse 2: 11:45 – 13:00 

Hverken lærere eller elever trenger forkunnskaper om Edvard Munch eller romfart for å besøke oss, men vi har god erfaring med skoleklasser som kommer forberedt. Under finner dere linker til ressurser som introduserer elevene for hvem Edvard Munch var og hva et kunstmuseum er eller kan være. 

  • Se filmen Å bli en verdenskjent kunstner (varighet 3 minutter), for en kjapp og underholdende introduksjon til Edvard Munch.
  • Hva kan et kunstmuseum være? Se HCNUM – en film av Claire de Wangen (varighet 5:54 minutter), og bli med på en magisk reise gjennom det nye museumsbyggets kriker og kroker.
  • Hva sendte NASA ut i 1977? The Voyager Golden Records (varighet 90 minutter i loop). Dykk inn i innholdet som ble sendt ut til verdensrommet for å nå annet intelligent liv.

Om Den kulturelle skolesekken (DKS)

DKS skal sikre et profesjonelt kunst- og kulturtilbud til alle elever i grunnskolen. Det skal legges til rette for at elever i grunnskolen lettere skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og få et positivt forhold til kunst- og kulturuttrykk av alle slag.

Målet er å bidra til å utvikle en helhetlig og bevisst innlemmelse av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolens læringsmål.

Her finner du mer info og turneplaner til DKS i Oslo

Mer om MUNCHs tilbud til skoler her