#MittRom er et formidlingstilbud til ungdomskolen hvor elevene selv får velge mellom tre kunstneriske uttrykksformer for å løse en kreativ oppgave.

Opplegget egner seg som forberedelse til et fysisk museumsbesøk eller som et uavhengig undervisningsopplegg på skolen, i Kunst og håndverk, Norsk, Samfunnsfag eller KRLE.

Læreren kan velge å bruke #MittRom som en læringsressurs og selv holde undervisningen. Alternativt kan læreren bestille en formidler fra MUNCH, som introduserer temaet og oppgavene gjennom en digital sending på Teams. Varigheten for undervisningsopplegget er omtrent to skoletimer, men kan med fordel struktureres som et lengre tverrfaglig prosjekt.

Les mer om forberedelser, gjennomføring og forslag til avsluttende samtale i #MittRom - lærerveiledning

Introduksjon til #MittRom

Om oppgaven

Edvard Munch var en mester i å fordreie rom for å uttrykke stemninger og følelser i bildene sine. I #MittRom får elevene utforske rom i deres egne omgivelser gjennom kreativ skriving, fotografering eller modellbygging.  

Hvilke rom er viktig for elevene? Hvordan opplever de den gjensidige påvirkningen mellom dem selv og omgivelsene? I #MittRom får elevene møte tre unge samtidskunstnere som deler sitt eget forhold til rom gjennom kunsten sin. I samarbeid med MUNCH har kunstnerne utviklet tre oppgaver elevene kan velge mellom når de skal utforske sine rom.  

Elevene inviteres til å dele det de har laget med oss på MUNCH ved å legge ut bilder på sine egne eller skolens sosiale medier og bruke hashtaggen #mittrom.

Bidragsytere

Hanna Asefaw har skrevet siden hun var liten og jobber i dag som tekst- og scenekunstner. Temaer Hanna er opptatt av er blant annet identitet og definisjonsmakt. Jobben hennes inkluderer musikk, spoken word, poesi og nysirkus.

Duy Nguyen, også kjent under kunstnernavnet Vitaboy, har jobbet som fotograf og art-director rundt omkring i hele verden. Det som inspirerer Duy til å lage kunst er minner fra sin egen barndom, følelsen av å være utenfor og temaer rundt maskulinitet.

Morten Jensen Vågen bruker byen som sitt galleri. Ikke bare installerer han kunstverkene sine ute i byrommet, men det er også her han som oftest finner ting å lage kunsten sin av. Overvåking, barrierer og hva som er lov eller ikke i byrommet er tema Morten leker seg med.