Digital sending #MittRom med MUNCH-formidler

Den digitale sendingen gjelder for en klasse på inntil 30 elever.

Send en e-post med antall, klassetrinn og navn på læringsinstitusjon til booking@munchmuseet.no.

Med en digital sending vil dere få en introduksjon til tema elevene skal jobbe med i tillegg til eksempler fra Edvard Munchs kunstnerskap. Den digitale sendingen tilrettelegges for den aktuelle gruppen, og vi tar hensyn til om klassen skal på museumsbesøk eller ikke.

Varighet: 45 min.

Det kreves ingen tekniske løsninger utover standard IKT løsninger (PC med mikrofon, projektor og høyttalere). Du vil få all informasjon du trenger i forbindelse med bestillingen.

Om det digitale undervisningsopplegget #MittRom

Les mer om forberedelser, gjennomføring og forslag til avsluttende samtale i #MittRom - lærerveiledning