Gjennomføring av #MittRom på egenhånd

Her følger informasjon for lærere som ønsker å gjennomføre undervisningsopplegget på egenhånd.

Tid forberedelse (for lærere): 1 time
Gjennomføring av opplegget med elevene: 2 timer

1. Se gjennom #MittRom-Veileder. Elevene kan velge mellom tre ulike kunstformer. Gjør deg gjerne kjent med alle tre. Her finner du siden som presenterer de tre kunstformene for elevene

2. Opplegget starter med å se en film sammen i klasserommet. Forbered slik at elevene kan se film på storskjerm med lyd. Du finner filmen på #MittRom-siden. 

3. Elevene vil trenge hver sin digitale enhet med internett-tilgang. Fortrinnsvis en PC/Mac, men kan også benytte nettbrett eller mobil.

4. Elevene vil kunne velge mellom tre kunstformer som hver seg krever ulikt utstyr. Legg frem følgende utstyr for elevene slik at de kan hente det de trenger:

- Headset (for elever som velger Kreativ skriving).
- Papir, vanlig A4
- Penn eller blyant
- Saks.
- Teip og/eller lim.
- Tegnesaker (fargeblyanter, tusjer ol).

5. Til avsluttende gjennomgang kan det være fint å vise frem resultatet for klassen. Dette kan gjøres på ulike måter. Har dere en digitale infrastrukturen for deling i klassen kan nødvendige forberedelser gjøres slik at dere kan ta i bruk denne på slutten av timen.

Les mer om forberedelser, gjennomføring og forslag til avsluttende samtale i #MittRom - lærerveiledning

Om det digitale undervisningsopplegget #MittRom

For å skaffe oss innsikt slik at vi kan skape en best mulig brukeropplevelse, samler vi data om hvordan dere bruker siden vår. Les mer