Gi meg et navn

Kan Edvard Munchs bilder av Sultan Abdul Karem hjelpe oss å forstå våre egne fordommer? Med denne utstillingen på Tøyen retter vi fokus mot fortidens forestillinger om etnisitet og rase, og aktualiserer museets egen rolle i lys av vår tids spørsmål omkring rasisme, identitet og mangfold.
 Edvard Munch: [Tittel til vurdering]. Olje på lerret, 1916. Foto © Munchmuseet

Utstilling

MUNCH, Tøyen
13.03.2021 – 30.09.2021

«Neger med grønt skjærf» var lenge tittelen på et av bildene i museets samling. Et portrett av en mann av afrikansk opprinnelse som Edvard Munch møtte da han besøkte det tyske sirkuset Hagenbeck som var på turné i Oslo i 1916. Munch malte flere bilder av denne mannen, som på sirkuset gikk under navnet Sultan Abdul Karem. Da Munch stilte ut portrettene av ham, forble imidlertid Karem navnløs. I stedet fikk bildene titler som i dag kan oppfattes som rasistiske og diskriminerende, og som museet nå er i ferd med å revidere.

Hva vil vi kalle bildene av Sultan Abdul Karem i dag? Dette spørsmålet kan du være med å svare på, ved å ta bilde av kunstverket, og komme med ditt tittelforslag i sosiale kanaler merket med #gimegetnavn.

I denne utstillingen viser vi Munchs malerier av Sultan Abdul Karem samlet for første gang. Gjennom et stort historisk bakteppe ser vi bildene og Munchs titler i lys av datidens holdninger til etniske minoriteter, og da spesielt afrikanere. Samtidig trekker vi linjer til vår tids hverdagsrasisme og diskriminering av etniske minoriteter. Gjennom Munchs blikk på Karem kan vi kanskje se oss selv, våre holdninger og våre forestillinger om mennesker som er annerledes enn oss selv.

Utstillingen er kuratert av Mohamed Abdi og Lars Toft-Eriksen.

Fra utstillingen

Edvard Munch: Kleopatra og slaven. Olje på lerret, 1916-1920. Foto © Munchmuseet
Edvard Munch:  [Tittel til vurdering]. Olje på lerret, 1916. Foto © Munchmuseet
 Edvard Munch: [Tittel til vurdering]. Olje på lerret, 1916. Foto © Munchmuseet
Edvard Munch: [Tittel til vurdering]. Olje på lerret, 1916–1917. Foto © Munchmuseet