LYTT: Samtaleprogrammet til utstillingen Gi meg et navn

Her får du opptak fra samtaler knyttet til den omdiskuterte utstillingen på Tøyen.

SAMTALE: KUNST, HISTORIE OG IDENTITETSPOLITIKK

Du hører: Bård Larsen, Ingebjørg Sofie Larsen, Mohamed Abdi og Lars Toft-Eriksen i en samtale moderert av Lena Lindgren

Utstillingen Gi meg et navn har skapt diskusjon om hvordan man kan forstå kunst og historiske kilder i lys av aktuelle problemstillinger knyttet til mangfold, identitet og rasisme. Med denne samtalen ønsker museet å belyse disse problemstillingene og sette dem inn i et større perspektiv knyttet til vår tids store debatt om identitetspolitikk. 

SAMTALE: DET HVITE BLIKKET, LIDELSESHISTORIE OG VEIEN VIDERE?

Opptak fra 23. september 2021, MUNCH Tøyen
Du hører: Kevin Leander Fiabema, Therese Elise og Mohamed Abdi, i en samtale ledet av Ida Evita de Leon.

I denne samtalen åpner vi opp for et kritisk blikk på utstillingen Gi meg et navn i samarbeid med Black History Month Norway. Vi drøfter spørsmål som: er utstillingen preget av et hvitt blikk? Hvilke rolle skal lidelseshistorier spille i en slik utstilling? Hva er dens styrke og svakheter, og hva er fortsettelsen?

SAMTALE: KUNST, MANGFOLD OG REDISTRIBUERING AV MAKT

Opptak fra 26. august 2021, MUNCH Tøyen
Du hører: Melanie Kitti og Samir M'Kadmi, i en samtale ledet av Mohamed Abdi

Hvordan er det å være flerkulturell kunstner i Norge i dag? Hva menes med mangfold i kunsten? Vi diskuterer kunst, mangfold og generasjonsforskjeller med kunstnerne Melanie Kitti og Samir M'Kadmi. Kitti har den siste tiden vært involvert i debatten om KHIO og antirasisme, mens M'Kadmi har lang fartstid i mangfolddebatten i norsk kunstliv.

Historisk tilbakeblikk: En samtale om etnografiske utstillinger og blackface

Opptak fra 24. juni, MUNCH Tøyen
Du hører: Michelle Tisdel og Erlend Hegdal, i en samtale ledet av  Mohamed Abdi

Musikkviter Erlend Hegdal og sosialantropolog Michelle Tisdel diskuterer 1900-tallets etnografiske utstillinger og norske tradisjoner for blackface. Hvorfor er det viktig å lære om historien rundt disse temaene for å forstå vår tids rasisme, utenforskap og diskriminering?

Samtale: Hvem var Sultan Abdul Karem?

Opptak fra 17. juni 2021, MUNCH Tøyen
Du hører: Mohamed Abdi og Lars Toft-Eriksen

I utstillingen Gi meg et navn viser museet for første gang Edvard Munchs malerier av modellen Sultan Abdul Karem samlet. Kuratorene Mohamed Abdi og Lars Toft-Eriksen snakker om bakgrunnen og motivasjonen for å vise maleriene i dag. Samtalen tar opp samtidsperspektivene og utfordringer kuratorene opplevde under arbeidet med utstillingen.

SAMTALE: MUNCH FRA ET ANTIRASISTISK PERSPEKTIV

Opptak fra 10. juni 2021, MUNCH Tøyen
Du hører: Ida Evita de Leon, Chika Dole og Arthur Xavier Wonder Samma, i en samtale ledet av Mohamed Abdi. 

Sommeren 2020 ble det arrangert store antirasistiske demonstrasjoner i hele verden som en del av Black Lives Matter-bevegelsen. I Norge demonstrerte tusenvis mot rasisme og i solidaritet med ofrene for politivold. MUNCH har invitert Ida Evita de Leon, Chika Dole og Arthur Xavier Wonder Samma som deltok i disse demonstrasjonene til en samtale om deres møte med utstillingen. Hvordan bør man fremme antirasisme i dag? Vi drøfter historieløsheten i debatter om norsk rasisme og hvordan det er å være norsk-afrikansk ungdom.

Samtalen ble arrangert i samarbeid med Black History Month Norway.