Introduksjon til Stenersen-utstillingen

Kurator Kari J. Brandtzæg forteller om utstillingen.

Se mer om utstillingen Edvard Munch Stenersen