Introduksjon til Edvard Munch uendelig

Kurator Trine Otte Bak Nielsen forteller om utstillingen.

Se mer om samlingsutstillingen Edvard Munch uendelig her.