Introduksjon til Edvard Munch monumental.

Kurator Trine Otte Bak Nielsen gir en introduksjon til utstillingen.

Mer om samlingsutstillingen Edvard Munch monumental.