Introduksjon til utstilllingen Edvard Munch skygger

Ute Kuhlemann Falck og Nikita Mathias forteller om utstillingen.

Se mer om utstillingen Edvard Munch skygger.