Jorunn Hancke Øgstad Crocodile Tears

Munchmuseet i bevegelse - Kunsthall Oslo.

Utstilling

Munchmuseet i bevegelse - Kunsthall Oslo, Dronning Eufemias gate 34
30.09.2018 – 18.11.2018

Jorunn Hancke Øgstad svarer på den digitale bildekulturen ved å utforske billedspråket i sine abstrakte malerier. Denne høsten vises helt nye kunstverk i Jorunn Hancke Øgstads soloutstilling Crocodile Tears ved Munchmuseet i bevegelse – Kunsthall Oslo.

Etter at fotografiet ble oppfunnet og ga oss mulighet til å fange den synlige virkeligheten nøyaktig slik den er, har kunstnere ofte gått motsatt vei med maleriet. Gjennom hele 1900-tallet har malere prøvd å oppnå fullstendig subjektivitet, og brukt uttrykksformen til å skildre virkeligheten slik de selv opplever den. Nå gjenoppfinner den norske kunstneren Jorunn Hancke Øgstad maleriet for vår tid. Hun lager malerier som svarer på det digitale bildets inntog ved å bryte ned billedspråket og rekonstruere det fra bunnen.

Med sin første store soloutstilling i Oslo siden 2015, presenterer Øgstad bilder av virtuelle rom og skjermer som viser andre malerier. Utstillingen er en del av programmet til Munchmuseet i bevegelse – Kunsthall Oslo, basert på Stenersensamlingen. Rolf Stenersen støttet unge, nyskapende kunstnere med et internasjonalt perspektiv, som hadde til gode å oppnå bred anerkjennelse i samtidskulturen. Hvert år presenterer vi en utstilling med en samtidskunstner som møter disse kriteriene. Denne høsten viser vi en utstilling med helt nye kunstverk laget av Øgstad, som lenge har arbeidet med abstrakt maleri på nyskapende måter.